İnner Speak

(İç Benlikle Konuşma)  

Çalışması Nasıl Yapılır?

 

Inner-Speak™ seansları nasıl  gerçekleşir?

Inner-Speak  Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel çalışmalardır.

 

Çalışmada danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir.

 

Tüm çalışma dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır.  Genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. Inner-Speak çalışmalarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir kerede gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir tekrar çalışma gerekli olabilir. Devam çalışmasının gerekli olup olmadığı çalışmanın sonunda belli olur ve devam çalışması ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

Inner-Speak hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten çalışmalardır. Inner-Speak çalışması ile, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Inner-Speak ile gelen iyileşme oldukça etkilidir.

Bununla birlikte Inner-Speak yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bunun bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır.

Inner-Speak çalışması bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

WhatsUp İletişim İçin 05322957239

Inner-Speak™ çalışması neler içerir?

Inner-Speak içerisinde,  Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:

​​

 • Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;

 • Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;

 • Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);

 • Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;

 • Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;

 • Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;

 • Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;

 • Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;

 • Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;

 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;

 • Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;

 • Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;

 • Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;

 • DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);

 • Arkon bağlantılarının arındırılması;

 • Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Istanbul, Türkiye

© 2017 Ebru Yılmaz Sener

İletişim Formu