Jean Adrienne Arınma Sistemi

(İç Benlikle Konuşma)  

Çalışması Nasıl Yapılır?

 

Jean Adrienne Arınma Sistem seansları nasıl  gerçekleşir?

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır.

Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir.

 

Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır.

 

Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir.

 

Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte Jean Adrienne Arınma Sistemi yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir

Inner-Speak™ çalışması neler içerir?

Inner-Speak içerisinde,  Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:

​​

 • Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;

 • Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;

 • Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);

 • Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;

 • Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;

 • Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;

 • Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;

 • Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;

 • Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;

 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;

 • Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;

 • Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;

 • Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;

 • DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);

 • Arkon bağlantılarının arındırılması;

 • Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.